• امروز شنبه سوم آبان 1399 
ویژه ها
اخبار پرتال سازمان
مقاله با عنوان بزرگترین پیام  غدیر

مقاله با عنوان بزرگترین پیام غدیر

1399/5/12 16 نمایش نظرات 0

«استمرار جبهه هدایت گری انبیاء» و «نومیدی سران کفر» بزرگترین پیام غدیر

فاطمه ي زهرا، دراوج ملکوت انساني

فاطمه ي زهرا، دراوج ملکوت انساني

1398/11/24 33 نمایش نظرات 0

مقام فاطمه ي زهرا عليها السلام در خور آن است که عقول برجسته ي انسانهاي بزرگ، در اصليترين رشته هاي تفکرشان بينديشند و زبانهاي فصيحترين و بليغترين گويندگان و شعرا و سرايندگان،آن انديشه ها را در قالب کلمات بياورند

مطالب ویژه

کانال امامزادگان استان البرز

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

راهبرد مشارکت مردمی

نظرسنجی