• امروز شنبه چهاردهم تیر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

کانال امامزادگان استان البرز

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

راهبرد مشارکت مردمی

لیست اخبار
((آگهی مزایده عمومی نوبت سوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت سوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه مسجدالنبی (ص) شهرک دهکده را جهت مشاغل مناسب ومنطبق با شئون محل را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط...

1399/2/17 ( مزایده و مناقصه ) 57 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد 2 باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه آبرسانی دهقانی و غیاثی واقع در دهقان ویلا خیابان بهار خیابان شهید حمیدادیبی کوی سلمان فارسی پلاک7 جهت مشاغل...

1398/11/16 ( مزایده و مناقصه ) 76 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک واحد آپارتمان مسکونی از رقبات موقوفه محبوبه پروازی واقع در حسن اباد بالا خیابان انصار نزدیک منبع آب جنب سوپرمارکت طبقه همکف را از طریق مزایده کتبی...

1398/11/16 ( مزایده و مناقصه ) 102 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه امامزاده محمد (ع) حصارک واقع در ضلع شمالی جهت مشاغل مناسب ومنطبق با شئون محل از طریق مزایده کتبی برابر مقررات...

1398/11/15 ( مزایده و مناقصه ) 41 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد 4 باب مغازه شماره های20-18-17-16 (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه املاک امامزاده محمد (ع) حصارک جهت مشاغل مناسب ومنطبق با شئون محل از طریق مزایده کتبی برابر...

1398/11/15 ( مزایده و مناقصه ) 28 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد 5 باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه امامزاده محمد (ع) حصارک به شماره 54-49-47-4-3 جهت مشاغل مناسب (به غیر از خدمات اتومبیل- صافکاری- آهنگری )...

1398/11/15 ( مزایده و مناقصه ) 31 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک واحد آپارتمان مسکونی طبقه اول از رقبات املاک امامزاده حسن واقع در میدان شاه عباسی جنب امامزاده حسن را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل...

1398/11/14 ( مزایده و مناقصه ) 43 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی))

((آگهی مزایده عمومی))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک واحد آپارتمان مسکونی از رقبات موقوفه علی عسگری واقع در شاهین ویلا خیابان دهم شرقی کوچه لاله پلاک13واحد6طبقه سوم شمالی را از طریق مزایده کتبی برابر...

1398/11/14 ( مزایده و مناقصه ) 52 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد یک باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه املاک امامزاده محمد واقع در حصارک بالاتر از درب ورودی ضلع شمالی آستانه امامزاده محمد جهت مشاغل مناسب ومنطبق با...

1398/11/13 ( مزایده و مناقصه ) 14 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه مسجدالنبی (ص) شهرک دهکده را جهت مشاغل مناسب ومنطبق با شئون محل را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط...

1398/11/13 ( مزایده و مناقصه ) 18 0 رای به این مطلب ادامه مطلب