عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز در ماه مبارک رمضان چگونه ارزیابی میشود؟
ضعیف
متوسط
خوب
عالی