• امروز شنبه چهاردهم تیر 1399 

راهبرد مشارکت

صفحه ی اصلی / راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت مردمی
اسلام به گونه‌‌ای اساسی و ریشه‌ای تمام نیازهای جامعه و پیروان خود را بررسی کرده و راه‌حلهایی را ارائه داده که ضامن و در بردارنده‌ی گسترش عدالت و مساوات است.
بعضی از این قوانین عبارتند از: زکات، خمس، صدقه و وقف که به مدد آنها مشکلات اقتصادی جامعه بر طرف می‌شود و طبقه‌ی سرمایه دار همردیف گروه محروم و مستضعف می‌شود. ولی با گسترش جامعه اسلام از نظر جمعیت و محدوده‌ی جغرافیایی نیازهای بشر نسبت به گذشته تفاوت بسیاری یافت. بدین جهت نیاز به منابع اقتصادی ضرورت بیشتری یافت.
از این رو وقف در میان مسلمانان دارای ارزش والایی است. چرا که در پیشبرد شئون زندگی و استحکام پایه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و بهداشتی جامعه اسلامی نقش موثر و به سزایی داشته است.اسلام به پیروان خود دستور داده تا با اجرای دستورات قرآن و شارع مقدس برای محرومیت زدایی از جامعه‌ی اسلامی اقدام کنند.
یکی از روشهای نیکو و سنتهای حسنه «وقف» است. وقف از دیر باز به شکلهای گوناگونی در تاریخ بشر وجود داشته است و اسلام آن را در مسیری روشن، منطقی، هدفدار، مترقی و دقیق نهاده است. گرچه متأسفانه درباره‌ی آثار معنوی، اقتصادی و اجتماعی وقف کمتر تحقیق شده، از سوی دیگر نگارنده خود را در مقامی نمی‌بیند که در تمام این ابعاد مطالبی بنگارد، بنابراین و به مصداق آیه‌ی «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» و با استمداد از درگاه خداوند به اندازه‌ی توانایی خویش فقط درباره‌ی «وقف در سیره‌ی پیامبر (ص) و امامان شیعه» می‌پردازیم. به امید این که در آغاز باعث دلگرمی و نمونه‌ای برای راهبردهای علمی در جامعه‌ی اسلامی و مسلمانان باشد و مردم نیز درباره‌ی وقف همان شیوه‌ای رادر پیش گیرند که راهبران راستین آنان پیموده‌اند .
 
 
برای ثبت  نظرات  اینجا  را کلیلک نمائید