• امروز شنبه نهم فروردین 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

کانال امامزادگان استان البرز

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

راهبرد مشارکت مردمی

لیست اخبار
((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک واحد آپارتمان مسکونی طبقه اول از رقبات املاک امامزاده حسن واقع در میدان شاه عباسی جنب امامزاده حسن را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل...

1398/11/13 ( مزایده و مناقصه ) 10 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد یک باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در رجایی شهر خیابان داریوش چهارراه قنادی زبیدی شمالی روبروی پارک شهید کاوه جهت مشاغل...

1398/9/26 ( مزایده و مناقصه ) 33 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک واحد آپارتمان از رقبات بقعه امامزاده حسن واقع در میدان شاه عباسی کوچه امامزاده حسن را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار...

1398/9/26 ( مزایده و مناقصه ) 45 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد یک قطعه زمین موقوفه خانقاه نعمت الهی واقع در عظیمیه کرج انتهای بلوار طالقانی جنب منبع آب را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار...

1398/9/26 ( مزایده و مناقصه ) 35 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد سه رقبه از رقبات موقوفات امامزاده عبدالله و طاهر (ع) روستای کندر که به صورت حقابه می باشند را برابر مقررات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذار...

1398/9/26 ( مزایده و مناقصه ) 31 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد یک باب مغازه شماره 14 (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه املاک امامزاده محمد (ع) حصارک جهت مشاغل مناسب ومنطبق با شئون محل از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط...

1398/9/26 ( مزایده و مناقصه ) 29 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد 1 باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه امامزاده محمد (ع) حصارک به شماره 48 جهت مشاغل مناسب (به غیر از خدمات اتومبیل- صافکاری- آهنگری ) ومنطبق با...

1398/9/26 ( مزایده و مناقصه ) 20 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک واحد آپارتمان مسکونی از رقبات موقوفه علی عسگری واقع در شاهین ویلا خیابان دهم شرقی کوچه لاله پلاک13واحد6طبقه سوم شمالی را از طریق مزایده کتبی برابر...

1398/9/26 ( مزایده و مناقصه ) 27 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد پنج باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه امامزاده محمد (ع) حصارک را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

1397/5/18 ( مزایده و مناقصه ) 143 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد سه باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه املاک امامزاده محمد (ع) را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

1397/5/18 ( مزایده و مناقصه ) 140 0 رای به این مطلب ادامه مطلب