استان البرز
رئيس اداره بهره وري و اقتصادي بقاع متبركه و موقوفات استان البرز از برگزاري نشست هم انديشي كارشناسان و معاونين بهره وري ادارات كل اوقاف كشور خبر داد
سه شنبه 14 آذر 1396    
بازدید: 26
به گزارش واحد خبر روابط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان البرز ؛ بهروز عاشري در دوره آموزشي معاونين و كارشناسان بهره وري ادارات اوقاف كشور كه در شيراز برگزار شد، اظهار كرد:هم انديشي كارشناسان و معاونين بهره وري ادارات كل اوقاف كشور با موضوع تحليل عملكرد ادارات در اجراي طرح جي. اي. اس انجام شد.
وي گفت: در اين نشست مهندس زنگنه كارشناس gis سازمان در خصوص اقدامات ادارات؛ موانع و تبادل تجارب و اهميت و ضرورت دقت در اجراي پروژه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
اين مسئول بيان كرد:در راستاي اجراي طرح فوق به صورت مطلوب وصحيح اميدواريم شاهد خيرات و بركات در مديريت اطلاعات توصيفي ومكاني موقوفات ورقبات كه بعنوان ابزار مورد نياز در سازمان مي تواند منشاء اثرقرار گيرد باشيم.
عاشري يادآور شد:طرح جي. اي. اس برنامه و نرم افزاري است كه اطلاعات توصيفي ومكاني موقوفات ورقبات را در آن  ثبت و بعنوان ابزاري كاربردي و موثر در اختيار مديران وكارشناسان جهت اداره و اعمال مديريت بهينه موقوفات قرار مي گيرد.
 
 
   
 
 
 
 
 خدمات غیرحضوری