استان البرز
پاسخ مسابقه پیامکی شماره 1 و اسامی برندگان
سه شنبه 9 آذر 1395    
بازدید: 357
به گزارش ستاد خبری و اطلاع رسانی دهه وقف اوقاف البرز؛ سوال مسابقه پیامکی به شرح ذیل می باشد:
بهترین و ماندگارترین شیوه انفاق کدام است؟
1-احسان و بخشش
2-وقف
3-صدقه جاری و ماندگار
4-همه موارد
 
پاسخ: گزینه 4- همه موارد می باشد.
 
شماره تلفن برندگان به شرح ذیل است:
1- 8735***0912
2-  7449***0933
 3- 5747***0936
 
 
   
 
 
 
 
 خدمات غیرحضوری